Blanketten stängdes: 2019-05-01 23:59:00 GMT+0200


Jaktlicens till Björnjakten 2019

In English below...


Björnjakten kommer igen med stormsteg, så förbered ditt jaktlag!

Anmälan öppnar 15.4 och stänger 1.5. Det finns ett begränsat antal jaktlicenser (10 stycken) så det gäller att vara ute i god tid ifall man vill försäkra en plats på årets största Björnjakt!


Vad? Björnjakten 2019.

När? Jakt 4.5. och sillis 5.5.

Var? Pargas och Marlirummet.

Pris? 20 / 22 euro (medlem / icke-medlem, alkohol/alkoholfri).

Hur? Lag på 4-5 personer. Kom ihåg din (jakt-)halare och skogsvänliga kläder!


Jaktlicensen kostar 20 € för Öffens medlemmar och 22 € för icke-medlemmar. I priset ingår transporter, välkomstsnaps, björnjakt och nattmat. Betalas till Öffens bankkonto.


Öffens kontonummer: FI19 2205 1800 0416 80. Meddelande: "Björnjakten 2019".


Sillisen kostar 5 € oberoende om man är medlem eller ej. Betalas kontant i Marlirummet. 


*Disclaimer: Inga riktiga björnar skadas under Björnjakten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ENG


Öffen's Bearhunt is on it's way, so prepare your hunting party!

The admissions open the 15th of April and close the 1st of May. There are a limited amount of hunting licenses (10 licenses), so register in time if you want to secure your place in this year's greatest Bearhunt!


What? Bearhunt 2019

When? Hunt: Saturday 4th of May. Sillis: Sunday 5th of May.

Where? Hunt: Parainen. Sillis: Marlirummet.

Price? 20 / 22 (member / non-member, alcohol/alcoholfree).

How? Teams of 4-5 people. Remember your (hunting-)overall and forestfriendly clothes!


The hunting license costs 20 € for Öffen's members and 22 € for non-members. The price includes transport, a welcoming schnaps, bearhunt and nightfood. Payment to Öffen's bank account.


Öffens account number: FI19 2205 1800 0416 80. Message: "Björnjakten 2019".


Sillisparty costs 5 € whether you're a member or not. Payment in cash at Marlirummet.


*Disclaimer: No real bears are being harmed during the Bearhunt.

Fyll i lagmedlemmarnas för- och efternamn.
Välj fil
Låst funktion


Medgivande
Jag godkänner allmän listning av nedanstående information:Lista över anmälda

# Jaktlag
1. Arnes änglar
2. MemeHunters
3. SKOstbusters
4. The Styråxx Båxx
Powered by Blankett.fi